Titel: Birkarlar och norrgående hälsingar : Studier med fokus i norrländsk medeltidshistoria

Författare: Östen Bucht

Klicka för mer info
(klicka ovan för pris + ev rabatter

Bokinformation

Titel: Birkarlar och norrgående hälsingar : Studier med fokus i norrländsk medeltidshistoria
Författare:Östen Bucht
ISBN:9789185177509
Utgivare:Mandatus
Utgivningsdatum:20141215
Bokens kategorier: - Kulturhistoria och allmän humaniora


Se Pris/Lagersaldo
(klicka ovan för pris + ev rabatter


BOKEN HANDLAR OM

Övre Norrland är ett vidsträckt område som ännu på medeltiden var ytterst glest befolkat, men också en arena där ett flertal folkgrupper sökte nytt livsutrymme. I denna bok Birkarlar och norrgående hälsingar diskuterar Östen Bucht en mängd forskares rapporter och slutsatser om områdets äldre historia. Detta också i ljuset av den historiska bakgrund som döljer sig i det kollektiva minne som kan skönjas i gamla folkliga ord och uttryck, i arkiv och på kartor bevarade namnsättningar etcetera. Förutom birkarlar och norrgående hälsingar fanns här en urbefolkning av samer liksom historiskt välkända finska grupper vilka från separata inlandsstråk vandrat in. Men ingen uttalad befolkningsgrupp kunde självmant, skapa någon egen dominerande maktposition. Den dominans som ändå utkristalliserade sig hängde ihop med vilken extern makt som förmådde göra sig gällande i området. För en sådan makt räckte det med en på plats stödjande personkrets till vilken man kunde förankra sin representation och sina strävanden. Till denna typ av kretsar assimilerades framgångsrika lokala entreprenörer oberoende av etnisk tillhörighet. Det var denna konstellation av ekonomiska aktörer som slutligt överträffade den taktik för inflytande som annars visade sig i form av impulsiva ockupationsförsök genom fysiskt våld och plundringståg. Framgångsrikast blev den strategi som gav ett symbiotiskt vinn-vinn-förhållande i likhet med det som på medeltiden etablerades mellan lokala resursstarka företrädare (kneser) i Vendland och den danska centralmakten, mellan karelska pomorer och Novgorods furstehus, mellan västerbottniska birkarlar/bottnekarlar och den svenska centralmakten. I denna på ömsesidig nytta baserade samverkan har den samhällsbärande utvecklingen under historiens lopp främst formats av den fria handeln och den vanlige risktagande entreprenörens bidrag till ekonomisk tillväxt. Östen Bucht är pol mag med ekonomi och samhällsplanering som huvudsaklig ämnesinriktning. Under åren 1970-2005 var han verksam inom Kiruna kommun, främst som planeringschef med särskilt ansvar för arbetet med planerings- och tillväxtfrågor. Ett uppdrag som spänt över breda fält av samhällsutveckling under skilda villkor. Villkor som ofta avgjorts av förhållanden fjärran från lokalsamhället. Erfarenheten av samhällsanalys har också präglat författarens sätt att nalkas och beskriva historiska förhållanden – ett sätt som underlättat identifieringen av samband och urskiljning av strukturella drag under historiens förlopp. Förklaringen till lokala historiska företeelser hittas oftast i ett nätverksperspektiv långt utanför den arena där händelserna utspelats.Se Pris/Lagersaldo
(klicka ovan för pris + ev rabatterSenaste profiluppdateringarna

KLICKA HÄR FÖR ATT VISA
ALLA UPPDATERINGAR

Nyligen publicerat

PROVA EN LJUDBOK GRATIS
(ingen bindningstid)

Författare - Förnamn

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Å
Ä
Ö