?>
Norstedts Juridik

Författaren Norstedts Juridik


Aktuella böcker Ljudböcker Erbjudande!

Norstedts Juridik

Norstedts Juridik är en författare som skrivit flera böcker i bland annat kategorierna aktiebolag, beskattning, bostadsrätt samt brottsutredning. Böckerna finns tillgängliga på Svenska.

Äktenskapsbalken och promulgationslag m.m. av Norstedts Juridik
Viteslagstiftningen : En kommentar av Norstedts Juridik
Går det att bevisa? : Perspektiv på domstolsprocessen av Norstedts Juridik
Den svenska socialrätten av Norstedts Juridik
Information och ansvar : Om börsbolagens ansvar för bristfällig informationsgivning på aktiemarknaden av Norstedts Juridik
Studier i bolags- och krediträtt : Skrifter i urval 1944-1989 av Norstedts Juridik
Ersättningsrätt och ersättningssystem : En lärobok och idébok om ersättning vid personskada och sakskada av Norstedts Juridik
Den svenska konkurrenslagen av Norstedts Juridik

Böcker och andra digitala format från Norstedts Juridik hittar du nedan (klicka för att läsa mer):


För tillfället har vi samlat 447 böcker från Norstedts Juridik i vår författardatabas. Du ser några av de populäraste i nedanför:

Böcker av Norstedts Juridik

Äktenskapsbalken och promulgationslag m.m. av Norstedts Juridik Äktenskapsbalken och promulgationslag m.m.
Viteslagstiftningen : En kommentar av Norstedts Juridik Viteslagstiftningen : En kommentar
Går det att bevisa? : Perspektiv på domstolsprocessen av Norstedts Juridik Går det att bevisa? : Perspektiv på domstolsprocessen
Den svenska socialrätten av Norstedts Juridik Den svenska socialrätten
Information och ansvar : Om börsbolagens ansvar för bristfällig informationsgivning på aktiemarknaden av Norstedts Juridik Information och ansvar : Om börsbolagens ansvar för bristfällig informationsgivning på aktiemarknaden
Studier i bolags- och krediträtt : Skrifter i urval 1944-1989 av Norstedts Juridik Studier i bolags- och krediträtt : Skrifter i urval 1944-1989
Ersättningsrätt och ersättningssystem : En lärobok och idébok om ersättning vid personskada och sakskada av Norstedts Juridik Ersättningsrätt och ersättningssystem : En lärobok och idébok om ersättning vid personskada och sakskada
Den svenska konkurrenslagen av Norstedts Juridik Den svenska konkurrenslagen
Festskrift till Jan Ramberg av Norstedts Juridik Festskrift till Jan Ramberg
Immaterialrättsliga aspekter på datorprogram av Norstedts Juridik Immaterialrättsliga aspekter på datorprogram
Aktiemarknadsnämndens praxis under 10 år av Norstedts Juridik Aktiemarknadsnämndens praxis under 10 år
Teaterregi & upphovsrätt : Särskilt om skillnaden mellan upphovsmän och utövande konstnärer av Norstedts Juridik Teaterregi & upphovsrätt : Särskilt om skillnaden mellan upphovsmän och utövande konstnärer
Kontinuitetsprincipen : i den svenska inkomstbeskattningen av Norstedts Juridik Kontinuitetsprincipen : i den svenska inkomstbeskattningen
Varumärkesrättens grunder av Norstedts Juridik Varumärkesrättens grunder
Marknadsföringslagen av Norstedts Juridik Marknadsföringslagen
EU:s redovisningsstandard : -en introduktion till IFRS/IAS av Norstedts Juridik EU:s redovisningsstandard : -en introduktion till IFRS/IAS
UFB 2, Skolans författningar 2005 - höstutgåva : Skolans författningar ht 2005 av Norstedts Juridik UFB 2, Skolans författningar 2005 - höstutgåva : Skolans författningar ht 2005
UFB 2 vt - vårutgåva (SOS), Skolans författningar 2006 : SOS (Skollag och skolförordning) av Norstedts Juridik UFB 2 vt - vårutgåva (SOS), Skolans författningar 2006 : SOS (Skollag och skolförordning)
UFB 2, Skolans författningar 2006 - höstutgåva : Skolans författningar ht 2006 av Norstedts Juridik UFB 2, Skolans författningar 2006 - höstutgåva : Skolans författningar ht 2006
Förtroendemannalagen av Norstedts Juridik Förtroendemannalagen
Generationsskiften och blandade fång : Om gåvotransaktioner som innehåller villkor om vederlag av Norstedts Juridik Generationsskiften och blandade fång : Om gåvotransaktioner som innehåller villkor om vederlag
Reklamjuridik av Norstedts Juridik Reklamjuridik
Moderna betalningsformer av Norstedts Juridik Moderna betalningsformer
Avtalstolkning av Norstedts Juridik Avtalstolkning
Marknadsrätt av Norstedts Juridik Marknadsrätt
Lärobok i kapitalmarknadsrätt av Norstedts Juridik Lärobok i kapitalmarknadsrätt
Penningtvätt : Ett urvattnat begrepp? av Norstedts Juridik Penningtvätt : Ett urvattnat begrepp?
Nätjuridisk guide : Frågor och svar om Internet av Norstedts Juridik Nätjuridisk guide : Frågor och svar om Internet
Underhållsstöd och underhållsbidrag av Norstedts Juridik Underhållsstöd och underhållsbidrag
Rekonstruktion av ofullständiga avtal : Särskilt om köplagens reglering av risken för ökade prestationskostnader av Norstedts Juridik Rekonstruktion av ofullständiga avtal : Särskilt om köplagens reglering av risken för ökade prestationskostnader
Bostadsrätt av Norstedts Juridik Bostadsrätt
Reklamation vid kontraktsbrott av Norstedts Juridik Reklamation vid kontraktsbrott
EG-domstolens tolkningsutrymme : Om förhållandet mellan normstruktur, kompetensfördelning och tolkningsutrymme i EG-rätten av Norstedts Juridik EG-domstolens tolkningsutrymme : Om förhållandet mellan normstruktur, kompetensfördelning och tolkningsutrymme i EG-rätten
Förening eller sidolöpare : Om köpmannaföreningar i köpcentra av Norstedts Juridik Förening eller sidolöpare : Om köpmannaföreningar i köpcentra
Börsrättens flaggningsregler : i ett internationellt perspektiv av Norstedts Juridik Börsrättens flaggningsregler : i ett internationellt perspektiv
Avtalsrätt : Bakgrund, sammanfattning, utblick av Norstedts Juridik Avtalsrätt : Bakgrund, sammanfattning, utblick
Rättsfallssamling i associationsrätt av Norstedts Juridik Rättsfallssamling i associationsrätt
Obeståndsrätten : Lagtext- och rättsfallssamling av Norstedts Juridik Obeståndsrätten : Lagtext- och rättsfallssamling
Elektronisk handel och avtalsrätt av Norstedts Juridik Elektronisk handel och avtalsrätt
Immaterialrätten : En introduktion av Norstedts Juridik Immaterialrätten : En introduktion
Rättegång. Femte häftet av Norstedts Juridik Rättegång. Femte häftet
Riskbedömning enligt Maskindirektivet av Norstedts Juridik Riskbedömning enligt Maskindirektivet
Amsterdamfördraget och EU:s institutionella maktbalans av Norstedts Juridik Amsterdamfördraget och EU:s institutionella maktbalans
Rättsfallssamling i arbetsrätt av Norstedts Juridik Rättsfallssamling i arbetsrätt
Advantage Sweden av Norstedts Juridik Advantage Sweden
Förvaltningsprocess, normprövning och europarätt av Norstedts Juridik Förvaltningsprocess, normprövning och europarätt
Aktiebolagets grundproblem av Norstedts Juridik Aktiebolagets grundproblem
Beskattning av arv och gåva av Norstedts Juridik Beskattning av arv och gåva
Nätjuridik : Lag och rätt på Internet av Norstedts Juridik Nätjuridik : Lag och rätt på Internet
Specialprocess, utsökning och konkurs av Norstedts Juridik Specialprocess, utsökning och konkurs
Nials Svensk associationsrätt i huvuddrag av Norstedts Juridik Nials Svensk associationsrätt i huvuddrag
Markexploatering : Juridik, ekonomi, teknik och organisation av Norstedts Juridik Markexploatering : Juridik, ekonomi, teknik och organisation
Europafördrag : EU- och EG-fördragen i deras lydelse enligt Nicefördraget. Sveriges anslutningsfördrag. Andra relevanta fördragstexter. EU-lagen. av Norstedts Juridik Europafördrag : EU- och EG-fördragen i deras lydelse enligt Nicefördraget. Sveriges anslutningsfördrag. Andra relevanta fördragstexter. EU-lagen.
Samarbete i bolag : Om personbolag av Norstedts Juridik Samarbete i bolag : Om personbolag
Förvaltningsrättens grunder av Norstedts Juridik Förvaltningsrättens grunder
EU:s konstitution : Maktfördelningen mellan den europeiska unionen, medlemsstaterna och medborgarna. av Norstedts Juridik EU:s konstitution : Maktfördelningen mellan den europeiska unionen, medlemsstaterna och medborgarna.
Allmänna fastighetsrätten : En introduktion av Norstedts Juridik Allmänna fastighetsrätten : En introduktion
Familjerätten : En introduktion av Norstedts Juridik Familjerätten : En introduktion
Entreprenadjuridik av Norstedts Juridik Entreprenadjuridik
Introduktion till straffrätten av Norstedts Juridik Introduktion till straffrätten
Supplement 2006 till Lärobok i immaterialrätt, 8 upplagan 2004 av Norstedts Juridik Supplement 2006 till Lärobok i immaterialrätt, 8 upplagan 2004
Organisationernas rättsliga ställning : Om ekonomiska och ideella föreningar av Norstedts Juridik Organisationernas rättsliga ställning : Om ekonomiska och ideella föreningar
Avtal : Lärobok i allmän avtalsrätt av Norstedts Juridik Avtal : Lärobok i allmän avtalsrätt
Documents in Public International Law av Norstedts Juridik Documents in Public International Law
Förundersökning av Norstedts Juridik Förundersökning
Associationsrätten : En introduktion av Norstedts Juridik Associationsrätten : En introduktion
Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel I-förordningen : Domstols behörighet samt erkännande och verkställighet av domar i privaträttsliga tvister inom EU/EFTA-området av Norstedts Juridik Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel I-förordningen : Domstols behörighet samt erkännande och verkställighet av domar i privaträttsliga tvister inom EU/EFTA-området
Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom av Norstedts Juridik Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom
Svensk internationell privat- och processrätt av Norstedts Juridik Svensk internationell privat- och processrätt
Straffansvar av Norstedts Juridik Straffansvar
Obeståndsrätten En introduktion av Norstedts Juridik Obeståndsrätten En introduktion
Kontraktstyper av Norstedts Juridik Kontraktstyper
Arbetsrätten : En översikt av Norstedts Juridik Arbetsrätten : En översikt
En introduktion till förvaltningsrätten av Norstedts Juridik En introduktion till förvaltningsrätten
Sakrättens grunder : En lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom av Norstedts Juridik Sakrättens grunder : En lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom
Dokumentation kring barn, elever och studerande av Norstedts Juridik Dokumentation kring barn, elever och studerande
Effektivt kapital : En introduktion till modern till modern portföljhantering av Norstedts Juridik Effektivt kapital : En introduktion till modern till modern portföljhantering
Arbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektiv av Norstedts Juridik Arbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektiv
Internationell arvs- och gåvobeskattning : Utifrån svensk rätt av Norstedts Juridik Internationell arvs- och gåvobeskattning : Utifrån svensk rätt
NJA I. Årsbok 2002 : Rättsfall från Högsta domstolen av Norstedts Juridik NJA I. Årsbok 2002 : Rättsfall från Högsta domstolen
Internationella köplagen (CISG) : En kommentar av Norstedts Juridik Internationella köplagen (CISG) : En kommentar
Konsumentköplagen : En kommentar av Norstedts Juridik Konsumentköplagen : En kommentar
Rättskraft i skatteprocessen av Norstedts Juridik Rättskraft i skatteprocessen
Den starka statens fall : En rättsvetenskaplig studie av svensk social trygghet 1950-2000 av Norstedts Juridik Den starka statens fall : En rättsvetenskaplig studie av svensk social trygghet 1950-2000
Svensk konkurrensrätt av Norstedts Juridik Svensk konkurrensrätt
Lagen om domstolsärenden : En kommentar av Norstedts Juridik Lagen om domstolsärenden : En kommentar
Bank- och finansieringstjänster : Varför krävs reglering? av Norstedts Juridik Bank- och finansieringstjänster : Varför krävs reglering?
Sveriges Rikes Lag 2005 : Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som kommit ut från trycket fram till början av januari 2005 av Norstedts Juridik Sveriges Rikes Lag 2005 : Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som kommit ut från trycket fram till början av januari 2005
Förhör av Norstedts Juridik Förhör
NJA I. Årsbok 2004 : Rättsfall från Högsta domstolen av Norstedts Juridik NJA I. Årsbok 2004 : Rättsfall från Högsta domstolen
Samerätt : En översikt, Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning av Norstedts Juridik Samerätt : En översikt, Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning
Sveriges Rikes Lag 2006 - skinnband : Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som kommit ut från trycket fram till början av januari 2006 av Norstedts Juridik Sveriges Rikes Lag 2006 - skinnband : Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som kommit ut från trycket fram till början av januari 2006
Bolagskoden : Svensk kod för bolagsstyrning med kommentarer för praktisk tillämpning av Norstedts Juridik Bolagskoden : Svensk kod för bolagsstyrning med kommentarer för praktisk tillämpning
NJA I. Årsbok 2005 : Rättsfall från Högsta domstolen av Norstedts Juridik NJA I. Årsbok 2005 : Rättsfall från Högsta domstolen
NJA II. Årsbok 2005 : Tidskrift för lagstiftning m.m. av Norstedts Juridik NJA II. Årsbok 2005 : Tidskrift för lagstiftning m.m.
Internationella rättsakter : Om arbetsrätt och social trygghet av Norstedts Juridik Internationella rättsakter : Om arbetsrätt och social trygghet
Det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen av Norstedts Juridik Det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen
Maktbalans och alliansfrihet : Svensk utrikespolitik under 1900-talet av Norstedts Juridik Maktbalans och alliansfrihet : Svensk utrikespolitik under 1900-talet
Konsten att få betalt : En handbok om fakturering, krav och inkasso av Norstedts Juridik Konsten att få betalt : En handbok om fakturering, krav och inkasso
Elektronisk handel. Nordisk årsbok i Rättsinformatik 1997 : Rättsliga aspekter av Norstedts Juridik Elektronisk handel. Nordisk årsbok i Rättsinformatik 1997 : Rättsliga aspekter
Plan- och bygglagens grunder : Med naturresurslagen av Norstedts Juridik Plan- och bygglagens grunder : Med naturresurslagen
Svensk juridisk litteratur : 1980-1995 av Norstedts Juridik Svensk juridisk litteratur : 1980-1995
Statsbegreppet i omvandling av Norstedts Juridik Statsbegreppet i omvandling
Industriell kalkylering och redovisning av Norstedts Juridik Industriell kalkylering och redovisning
Skyddslagen : Kommentar till lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. av Norstedts Juridik Skyddslagen : Kommentar till lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.
Brottet, straffet och polisen : i den europeiska rättsutvecklingen av Norstedts Juridik Brottet, straffet och polisen : i den europeiska rättsutvecklingen
Svensk rättsvetenskap 1947-1997 av Norstedts Juridik Svensk rättsvetenskap 1947-1997
Kriminalvård : Insikter och utblickar av Norstedts Juridik Kriminalvård : Insikter och utblickar
Neutralitet och europeisk integration av Norstedts Juridik Neutralitet och europeisk integration
Bolagsledningens skadeståndsansvar av Norstedts Juridik Bolagsledningens skadeståndsansvar
Namnlagen : En kommentar av Norstedts Juridik Namnlagen : En kommentar
Miljörätt ur straffrättsligt perspektiv av Norstedts Juridik Miljörätt ur straffrättsligt perspektiv
Patent och industriell omvandling : En studie av dynamiken mellan rättsliga och ekonomiska idésystem av Norstedts Juridik Patent och industriell omvandling : En studie av dynamiken mellan rättsliga och ekonomiska idésystem
Praktisk varumärkesrätt av Norstedts Juridik Praktisk varumärkesrätt
Lagen om skiljeförfarande : En kommentar av Norstedts Juridik Lagen om skiljeförfarande : En kommentar
European Community Law on the Free Movement of Capital and the EMU av Norstedts Juridik European Community Law on the Free Movement of Capital and the EMU
Omförhandlingsklausuler : Betydelse och rättslig behandling, tillämpningsområden, rekvisit och rättsföljder av Norstedts Juridik Omförhandlingsklausuler : Betydelse och rättslig behandling, tillämpningsområden, rekvisit och rättsföljder
Arbetsbrist - och kravet på saklig grund : En alternativrealistisk arbetsrättslig studie av Norstedts Juridik Arbetsbrist - och kravet på saklig grund : En alternativrealistisk arbetsrättslig studie
NJA I. Årsbok 1999 : Rättsfall från Högsta domstolen av Norstedts Juridik NJA I. Årsbok 1999 : Rättsfall från Högsta domstolen
NJA II. Årsbok 1999 : Tidskrift för lagstiftning m.m. av Norstedts Juridik NJA II. Årsbok 1999 : Tidskrift för lagstiftning m.m.
Borgensliknande säkerhetsrätter av Norstedts Juridik Borgensliknande säkerhetsrätter
Skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor : Bedömning i förvaltningsdomstolar och socialnämnder av Norstedts Juridik Skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor : Bedömning i förvaltningsdomstolar och socialnämnder
Tysk affärsjuridik : En översikt av Norstedts Juridik Tysk affärsjuridik : En översikt
Haveriutredningar : En rättslig studie över undersökningar i samband med olyckor i luften och till sjöss av Norstedts Juridik Haveriutredningar : En rättslig studie över undersökningar i samband med olyckor i luften och till sjöss
Swedish Law : in the New Millennium av Norstedts Juridik Swedish Law : in the New Millennium
Beslut, dokumentation och öppenhet i EU av Norstedts Juridik Beslut, dokumentation och öppenhet i EU
Avtal mellan kommuner och enskilda : Avtalsslut och rättsverkningar av Norstedts Juridik Avtal mellan kommuner och enskilda : Avtalsslut och rättsverkningar
Missbrukare i rättsstaten : En rättsvetenskaplig studie om lagstiftningen rörande tvångsvård av vuxna missbrukare av Norstedts Juridik Missbrukare i rättsstaten : En rättsvetenskaplig studie om lagstiftningen rörande tvångsvård av vuxna missbrukare
Fastighetsrätt I och II av Norstedts Juridik Fastighetsrätt I och II
NJA I. Årsbok 2000 : Rättsfall från Högsta domstolen av Norstedts Juridik NJA I. Årsbok 2000 : Rättsfall från Högsta domstolen
NJA II. Årsbok 2000 : Tidskrift för lagstiftning m.m. av Norstedts Juridik NJA II. Årsbok 2000 : Tidskrift för lagstiftning m.m.
Processgemenskap : i dispositiva tvistemål där saken är sådan att bara en dom kan ges av Norstedts Juridik Processgemenskap : i dispositiva tvistemål där saken är sådan att bara en dom kan ges
Franchisejuridik av Norstedts Juridik Franchisejuridik
Kommentar till Ärvdabalken. Del I : (1-17 kap.) Arv och testamente av Norstedts Juridik Kommentar till Ärvdabalken. Del I : (1-17 kap.) Arv och testamente
Kommentar till Ärvdabalken. Del II : (18-25 kap.) Boutredning och arvskifte av Norstedts Juridik Kommentar till Ärvdabalken. Del II : (18-25 kap.) Boutredning och arvskifte
Soft law på det sociala skyddsområdet : en EG-rättslig studie av Norstedts Juridik Soft law på det sociala skyddsområdet : en EG-rättslig studie
Praktisk IT-rätt av Norstedts Juridik Praktisk IT-rätt
Marknadsdomstolens avgöranden 2000 av Norstedts Juridik Marknadsdomstolens avgöranden 2000
Allmän förvaltningsrätt av Norstedts Juridik Allmän förvaltningsrätt
Förvaltningsprocess av Norstedts Juridik Förvaltningsprocess
Hälso- och sjukvård av Norstedts Juridik Hälso- och sjukvård
Immaterialrätt av Norstedts Juridik Immaterialrätt
Svensk juridisk litteratur : 1986-2000 av Norstedts Juridik Svensk juridisk litteratur : 1986-2000
Personuppgiftslagen : En kommentar av Norstedts Juridik Personuppgiftslagen : En kommentar
Uppsatser i bankrätt : Första samlingen av Norstedts Juridik Uppsatser i bankrätt : Första samlingen
Pharmaceutical Patents In Europe av Norstedts Juridik Pharmaceutical Patents In Europe
Momshandboken : Enligt 2001 års regler av Norstedts Juridik Momshandboken : Enligt 2001 års regler
Inkomstskattelagen : En presentation med nyckel av Norstedts Juridik Inkomstskattelagen : En presentation med nyckel
Marknadsdomstolens avgöranden 1999 av Norstedts Juridik Marknadsdomstolens avgöranden 1999
Offentlighet och sekretess av Norstedts Juridik Offentlighet och sekretess
Offentlighet och sekretess i rättegång : Principen om förhandlingsoffentlighet av Norstedts Juridik Offentlighet och sekretess i rättegång : Principen om förhandlingsoffentlighet
Straffansvar vid brottsprovokation av Norstedts Juridik Straffansvar vid brottsprovokation
Central Bank Independence : The Economic Foundations, the Constitutional Implications and Democratic Accountability av Norstedts Juridik Central Bank Independence : The Economic Foundations, the Constitutional Implications and Democratic Accountability
Internationella handelskammarens skiljedomsregler : med kommentarer av Norstedts Juridik Internationella handelskammarens skiljedomsregler : med kommentarer
Mervärdesbeskattning vid obestånd av Norstedts Juridik Mervärdesbeskattning vid obestånd
Konkurrensrätt av Norstedts Juridik Konkurrensrätt
Krediträtt av Norstedts Juridik Krediträtt
Omstruktureringar och moms av Norstedts Juridik Omstruktureringar och moms
Skatteregler för incitamentsprogram av Norstedts Juridik Skatteregler för incitamentsprogram
IT-bolagen och de immateriella tillgångarna : Vid företagsrekonstruktion och konkurs av Norstedts Juridik IT-bolagen och de immateriella tillgångarna : Vid företagsrekonstruktion och konkurs
Varumärkeskonflikter : Förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten av Norstedts Juridik Varumärkeskonflikter : Förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten
Marknadsdomstolens avgöranden 2001 av Norstedts Juridik Marknadsdomstolens avgöranden 2001
Informationstekniskt bevismaterial : En rättsinformatisk studie med bevisrättslig inriktning (prel.) av Norstedts Juridik Informationstekniskt bevismaterial : En rättsinformatisk studie med bevisrättslig inriktning (prel.)
Att anställa för begränsad tid av Norstedts Juridik Att anställa för begränsad tid
Mångfaldsboken : Från teori till praktik av Norstedts Juridik Mångfaldsboken : Från teori till praktik
Reagera!  : Gör något åt det som är fel i skolan, av Norstedts Juridik Reagera! : Gör något åt det som är fel i skolan,
Elevens guide till skoljuridiken : En handbok för elevråd av Norstedts Juridik Elevens guide till skoljuridiken : En handbok för elevråd
Skolans arbetsmiljö : Praktiska typfall av Norstedts Juridik Skolans arbetsmiljö : Praktiska typfall
Sjuklönelagen av Norstedts Juridik Sjuklönelagen
Att kunna vara chef av Norstedts Juridik Att kunna vara chef
UFB 1. Övergripande bestämmelser 2003/2004 : Utbildningsväsendets författningsböcker av Norstedts Juridik UFB 1. Övergripande bestämmelser 2003/2004 : Utbildningsväsendets författningsböcker
UFB 2 vt - vårutgåva (SOS), Skolans författningar 2004 : SOS (Skollag och skolförordning) av Norstedts Juridik UFB 2 vt - vårutgåva (SOS), Skolans författningar 2004 : SOS (Skollag och skolförordning)
UFB 3. Universitet och högskolor 2003/2004 : Utbildningsväsendets författningsböcker av Norstedts Juridik UFB 3. Universitet och högskolor 2003/2004 : Utbildningsväsendets författningsböcker
Handläggning inom socialtjänsten av Norstedts Juridik Handläggning inom socialtjänsten
Konventionssamling i mänskliga rättigheter och humanitär rätt : Sammanställd av Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter av Norstedts Juridik Konventionssamling i mänskliga rättigheter och humanitär rätt : Sammanställd av Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter
Betyg : Grundskola, Gymnasieskola, Komvux av Norstedts Juridik Betyg : Grundskola, Gymnasieskola, Komvux
Diskrimineringslagarna : En praktisk kommentar av Norstedts Juridik Diskrimineringslagarna : En praktisk kommentar
Introduktion till arbetsrätten av Norstedts Juridik Introduktion till arbetsrätten
Bokföringsbrott och bokföringslagen av Norstedts Juridik Bokföringsbrott och bokföringslagen
Personaljuridik av Norstedts Juridik Personaljuridik
Förskolans regelbok av Norstedts Juridik Förskolans regelbok
Rättsliga regler i högskolan : Liten handbok för ledamöter i högskoleorgan av Norstedts Juridik Rättsliga regler i högskolan : Liten handbok för ledamöter i högskoleorgan
UFB 3. Universitet och högskolor 2004/2005 : Utbildningsväsendets författningsböcker av Norstedts Juridik UFB 3. Universitet och högskolor 2004/2005 : Utbildningsväsendets författningsböcker
UFB 4k. Kommunala avtal 2004/2005 av Norstedts Juridik UFB 4k. Kommunala avtal 2004/2005
UFB 4s. Statliga avtal 2004/2005 : Utbildningsväsendets författningsböcker av Norstedts Juridik UFB 4s. Statliga avtal 2004/2005 : Utbildningsväsendets författningsböcker
UFB 5. Arbetsmiljö i skola och högskola 2004/2005 : Utbildningsväsendets författningsböcker av Norstedts Juridik UFB 5. Arbetsmiljö i skola och högskola 2004/2005 : Utbildningsväsendets författningsböcker
Utvärdering - steg för steg : Om projekt- och programbedömning av Norstedts Juridik Utvärdering - steg för steg : Om projekt- och programbedömning
Fastighetsmäklaren - en vägledning av Norstedts Juridik Fastighetsmäklaren - en vägledning
Sjuklönelagen av Norstedts Juridik Sjuklönelagen
Vårdens arbetsmiljö : Praktiska typfall i vården, omsorgerna och socialtjänsten av Norstedts Juridik Vårdens arbetsmiljö : Praktiska typfall i vården, omsorgerna och socialtjänsten
Förskolans regelbok av Norstedts Juridik Förskolans regelbok
UFB 3. Universitet och högskolor 2005/2006 : Utbildningsväsendets författningsböcker av Norstedts Juridik UFB 3. Universitet och högskolor 2005/2006 : Utbildningsväsendets författningsböcker
UFB 4s. Statliga avtal 2005/2006 : Utbildningsväsendets författningsböcker av Norstedts Juridik UFB 4s. Statliga avtal 2005/2006 : Utbildningsväsendets författningsböcker
UFB 5. Arbetsmiljö i skola och högskola 2005/2006 : Utbildningsväsendets författningsböcker av Norstedts Juridik UFB 5. Arbetsmiljö i skola och högskola 2005/2006 : Utbildningsväsendets författningsböcker
Diskrimineringslagarna : En praktisk kommentar av Norstedts Juridik Diskrimineringslagarna : En praktisk kommentar
Företagets lönebok : lönesamtal och lönesättning i praktiken av Norstedts Juridik Företagets lönebok : lönesamtal och lönesättning i praktiken
Bostadsrättslagen, ombildningslagen, omregistreringslagen : En kommentar av Norstedts Juridik Bostadsrättslagen, ombildningslagen, omregistreringslagen : En kommentar
Arbetsrätt och arbetsmarknad 2004 : Författningssamling för svensk och europeisk arbetsmarknad av Norstedts Juridik Arbetsrätt och arbetsmarknad 2004 : Författningssamling för svensk och europeisk arbetsmarknad
Fackliga förtroendemän : Kommentar till förtroendemannalagen av Norstedts Juridik Fackliga förtroendemän : Kommentar till förtroendemannalagen
Väljare : Svenskt väljarbeteende under 50 år av Norstedts Juridik Väljare : Svenskt väljarbeteende under 50 år
EU och EG-rätten : En läro- och handbok om EU och i EG-rätt av Norstedts Juridik EU och EG-rätten : En läro- och handbok om EU och i EG-rätt
Betyg och andra omdömen : Frågor och svar av Norstedts Juridik Betyg och andra omdömen : Frågor och svar
Arbetsmiljöansvar av Norstedts Juridik Arbetsmiljöansvar
UFB 1. Övergripande bestämmelser 2004/2005 : Utbildningsväsendets författningsböcker av Norstedts Juridik UFB 1. Övergripande bestämmelser 2004/2005 : Utbildningsväsendets författningsböcker
UFB 2, Skolans författningar 2004 - höstutgåva : Skolans författningar ht 2004 av Norstedts Juridik UFB 2, Skolans författningar 2004 - höstutgåva : Skolans författningar ht 2004
UFB 2 vt - vårutgåva (SOS), Skolans författningar 2005 : SOS (Skollag och skolförordning) av Norstedts Juridik UFB 2 vt - vårutgåva (SOS), Skolans författningar 2005 : SOS (Skollag och skolförordning)
UFB 6. Rättspraxis i skolan 2004/2005 : Utbildningsväsendets författningsböcker av Norstedts Juridik UFB 6. Rättspraxis i skolan 2004/2005 : Utbildningsväsendets författningsböcker
Arbetsrätt och arbetsmarknad 2005 : Författningssamling för svenskt och europeiskt arbetsliv av Norstedts Juridik Arbetsrätt och arbetsmarknad 2005 : Författningssamling för svenskt och europeiskt arbetsliv
Norstedts uppfinnarpraktika : Vision och verklighet - en handbok för innovatörer. av Norstedts Juridik Norstedts uppfinnarpraktika : Vision och verklighet - en handbok för innovatörer.
1998 års vårdnadsreform och socialtjänsten av Norstedts Juridik 1998 års vårdnadsreform och socialtjänsten
Barnets bästa - om föräldrars och samhällets ansvar av Norstedts Juridik Barnets bästa - om föräldrars och samhällets ansvar
Anställningsskydd vid övergång av verksamhet av Norstedts Juridik Anställningsskydd vid övergång av verksamhet
Läkemedel : Författningssamling av Norstedts Juridik Läkemedel : Författningssamling
Uppsägning av personliga skäl av Norstedts Juridik Uppsägning av personliga skäl
Internationella EU-projekt : Att starta, driva och avsluta internationella EU-projekt av Norstedts Juridik Internationella EU-projekt : Att starta, driva och avsluta internationella EU-projekt
Offentlig förvaltning i arbete : Om verksamheten i och handläggningen av ärenden i stat och kommun av Norstedts Juridik Offentlig förvaltning i arbete : Om verksamheten i och handläggningen av ärenden i stat och kommun
Socialpolitik och socialt arbete : Historia och Idéer av Norstedts Juridik Socialpolitik och socialt arbete : Historia och Idéer
Offentlig upphandling - En affärsmöjlighet av Norstedts Juridik Offentlig upphandling - En affärsmöjlighet
Välja parti av Norstedts Juridik Välja parti
Ledning av kunskapsföretag av Norstedts Juridik Ledning av kunskapsföretag
Kommunala befogenheter : En redogörelse för kommunernas och landstingens allmänna befogenheter enligt praxis av Norstedts Juridik Kommunala befogenheter : En redogörelse för kommunernas och landstingens allmänna befogenheter enligt praxis
Fästa prat på pränt : Hur man skriver läsvärda protokoll och minnesanteckningar av Norstedts Juridik Fästa prat på pränt : Hur man skriver läsvärda protokoll och minnesanteckningar
Offentlig upphandling i praktiken av Norstedts Juridik Offentlig upphandling i praktiken
Praktisk marknadsrätt av Norstedts Juridik Praktisk marknadsrätt
Psykiatrin, tvånget och lagen : En lagkommentar i historisk belysning till den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen år 2001 av Norstedts Juridik Psykiatrin, tvånget och lagen : En lagkommentar i historisk belysning till den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen år 2001
Bo i bostadsrätt av Norstedts Juridik Bo i bostadsrätt
Värdepappersmarknadens regelsystem : Lagreglering, självreglering och etik av Norstedts Juridik Värdepappersmarknadens regelsystem : Lagreglering, självreglering och etik
Handikapplagen LSS : Kommentar till lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och till assistansersättningslagen av Norstedts Juridik Handikapplagen LSS : Kommentar till lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och till assistansersättningslagen
Fristående grundskolor av Norstedts Juridik Fristående grundskolor
Effektiv kapitalförvaltning av Norstedts Juridik Effektiv kapitalförvaltning
Vägskäl och vägval : Ett hjälpmedel för personlig och professionell utveckling av Norstedts Juridik Vägskäl och vägval : Ett hjälpmedel för personlig och professionell utveckling
Belöningssystem : Nyckeln till framgång av Norstedts Juridik Belöningssystem : Nyckeln till framgång
Anställningsskyddspraxis av Norstedts Juridik Anställningsskyddspraxis
Förhandlarboken av Norstedts Juridik Förhandlarboken
Rehabiliteringsboken : Första hjälpen för dig som arbetsgivare av Norstedts Juridik Rehabiliteringsboken : Första hjälpen för dig som arbetsgivare
Att skriva bättre i jobbet : En basbok om brukstexter av Norstedts Juridik Att skriva bättre i jobbet : En basbok om brukstexter
Notarietvistemål av Norstedts Juridik Notarietvistemål
Patientskadelagen : En kommentar av Norstedts Juridik Patientskadelagen : En kommentar
Nyanställd : Handbok för dig som arbetar i staten av Norstedts Juridik Nyanställd : Handbok för dig som arbetar i staten
Demokrati i förändring - Det kommunala förtroendeuppdraget av Norstedts Juridik Demokrati i förändring - Det kommunala förtroendeuppdraget
Växtkraft mål 4 : EU-stöd till kompetensutveckling av Norstedts Juridik Växtkraft mål 4 : EU-stöd till kompetensutveckling
Uppdrag arbetsmiljö : En idébok om modernt arbetsmiljöarbete av Norstedts Juridik Uppdrag arbetsmiljö : En idébok om modernt arbetsmiljöarbete
Chefens avtal av Norstedts Juridik Chefens avtal
Momsnyckel av Norstedts Juridik Momsnyckel
Kommunallagen : En handbok av Norstedts Juridik Kommunallagen : En handbok
Offentlig tillsyn enligt miljöbalken av Norstedts Juridik Offentlig tillsyn enligt miljöbalken
Ordinarie bolagsstämma : En handbok av Norstedts Juridik Ordinarie bolagsstämma : En handbok
En tryggare skola : Regler och förebyggande arbete mot våld och mobbning av Norstedts Juridik En tryggare skola : Regler och förebyggande arbete mot våld och mobbning
Idrottens bestraffningsregler : Med förklaringar av Norstedts Juridik Idrottens bestraffningsregler : Med förklaringar
Ansvar och försäkring i skola, hem och på fritid av Norstedts Juridik Ansvar och försäkring i skola, hem och på fritid
Hälso- och sjukvårdssekretessen : Grunddragen av Norstedts Juridik Hälso- och sjukvårdssekretessen : Grunddragen
Personuppgiftslagen i praktiken av Norstedts Juridik Personuppgiftslagen i praktiken
Arkivvård : En handbok av Norstedts Juridik Arkivvård : En handbok
Att leda platta organisationer : - utan att själv bli tillplattad av Norstedts Juridik Att leda platta organisationer : - utan att själv bli tillplattad
Nya jämställdhetsboken : Från teori till praktik av Norstedts Juridik Nya jämställdhetsboken : Från teori till praktik
Församlingsjuridik : En handbok om de regler som gäller för trossamfund av Norstedts Juridik Församlingsjuridik : En handbok om de regler som gäller för trossamfund
Personligt ansvar : vid likvidationsplikt, olovlig vinstutdelning, företrädaransvar m.m. av Norstedts Juridik Personligt ansvar : vid likvidationsplikt, olovlig vinstutdelning, företrädaransvar m.m.
Rättsliga regler i högskolan : Liten handbok för ledamöter i högskoleorgan av Norstedts Juridik Rättsliga regler i högskolan : Liten handbok för ledamöter i högskoleorgan
Kommunikation, makt och organisation av Norstedts Juridik Kommunikation, makt och organisation
EU och arbetsrätten av Norstedts Juridik EU och arbetsrätten
Folkrätt för totalförsvaret : En handbok av Norstedts Juridik Folkrätt för totalförsvaret : En handbok
Lagbok i miljörätt : Miljöbalken och andra lagar och förordningar på miljöområdet av Norstedts Juridik Lagbok i miljörätt : Miljöbalken och andra lagar och förordningar på miljöområdet
Polislagen : en kommentar av Norstedts Juridik Polislagen : en kommentar
Beställarstöd-Offentlig upphandling och avtal : IT, tele- och datakommunikation samt hälso- och sjukvårdstjänster av Norstedts Juridik Beställarstöd-Offentlig upphandling och avtal : IT, tele- och datakommunikation samt hälso- och sjukvårdstjänster
Trafikkommentarer av Norstedts Juridik Trafikkommentarer
Sekretess i allmän verksamhet : En introduktion till de grundläggande reglerna av Norstedts Juridik Sekretess i allmän verksamhet : En introduktion till de grundläggande reglerna
Effektivt projektarbete av Norstedts Juridik Effektivt projektarbete
Skattebrott och skattelagarna av Norstedts Juridik Skattebrott och skattelagarna
Elevrätt : En bok om elevers rättigheter av Norstedts Juridik Elevrätt : En bok om elevers rättigheter
Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar av Norstedts Juridik Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
Uppsägning vid arbetsbrist av Norstedts Juridik Uppsägning vid arbetsbrist
Samhället och de unga lagöverträdarna av Norstedts Juridik Samhället och de unga lagöverträdarna
Offentlig arbetsrätt : En kommentar till lagreglerna om statlig och kommunal anställning av Norstedts Juridik Offentlig arbetsrätt : En kommentar till lagreglerna om statlig och kommunal anställning
Brotten i näringsverksamhet av Norstedts Juridik Brotten i näringsverksamhet
UFB 5. Arbetsmiljö i skola och högskola 2003/2004 : Utbildningsväsendets författningsböcker av Norstedts Juridik UFB 5. Arbetsmiljö i skola och högskola 2003/2004 : Utbildningsväsendets författningsböcker
Takeover-reglerna : - en kommentar av Norstedts Juridik Takeover-reglerna : - en kommentar
Licensavtal i EU : Kommentar till kommissionens förordning 240/96 om tillämpning av Romfördragets artikel 85.3 på vissa grupper av avtal om tekniköverföring av Norstedts Juridik Licensavtal i EU : Kommentar till kommissionens förordning 240/96 om tillämpning av Romfördragets artikel 85.3 på vissa grupper av avtal om tekniköverföring
Offentlig upphandling av Norstedts Juridik Offentlig upphandling
Maskindirektivet : 117 frågor och svar av Norstedts Juridik Maskindirektivet : 117 frågor och svar
Handbok i arbetsrätt : Lagtext, kommentarer, rättsfall av Norstedts Juridik Handbok i arbetsrätt : Lagtext, kommentarer, rättsfall
Statistikrätt : Om officiell statistik av Norstedts Juridik Statistikrätt : Om officiell statistik
Lagen om avtal av Norstedts Juridik Lagen om avtal
Vårdnad och vårdnadstvister av Norstedts Juridik Vårdnad och vårdnadstvister
Myndigheternas databaser : Ensamrätt och tillgänglighet av Norstedts Juridik Myndigheternas databaser : Ensamrätt och tillgänglighet
Lagen om skuldebrev m.m. av Norstedts Juridik Lagen om skuldebrev m.m.
Förhandlarboken av Norstedts Juridik Förhandlarboken
Byte och annan överlåtelse av hyresrätt av Norstedts Juridik Byte och annan överlåtelse av hyresrätt
Det allmänna som avtalspart : särskilt avseende kommuns kompetens att ingå avtal samt avtalens rättsverkningar av Norstedts Juridik Det allmänna som avtalspart : särskilt avseende kommuns kompetens att ingå avtal samt avtalens rättsverkningar
Konkurrenslagen : En kommentar av Norstedts Juridik Konkurrenslagen : En kommentar
Options- och terminsavtal : En rättslig studie av handeln med standardiserade derivativa instrument av Norstedts Juridik Options- och terminsavtal : En rättslig studie av handeln med standardiserade derivativa instrument
Specialstraffrätt : Kommenterade rättsfall för brottsmålsjurister av Norstedts Juridik Specialstraffrätt : Kommenterade rättsfall för brottsmålsjurister
Juridisk engelska : En handledning i skriftlig framställning. av Norstedts Juridik Juridisk engelska : En handledning i skriftlig framställning.
Marknadsdomstolens avgöranden 1997 av Norstedts Juridik Marknadsdomstolens avgöranden 1997
Romkonventionen : tillämplig lag för avtalsförpliktelser av Norstedts Juridik Romkonventionen : tillämplig lag för avtalsförpliktelser
Utsökningsbalken : En kommentar av Norstedts Juridik Utsökningsbalken : En kommentar
Försäkringsteknik och civilrätt av Norstedts Juridik Försäkringsteknik och civilrätt
The Law of Environmental Damage : Liability and Reparation av Norstedts Juridik The Law of Environmental Damage : Liability and Reparation
Marknadsdomstolens avgöranden 1998 av Norstedts Juridik Marknadsdomstolens avgöranden 1998
Fastighetsskatt : Handbok om taxering och beskattning av Norstedts Juridik Fastighetsskatt : Handbok om taxering och beskattning
Parlamentarismen i författningen av Norstedts Juridik Parlamentarismen i författningen
Socialrätt av Norstedts Juridik Socialrätt
Mervärdesskatt och punktskatter av Norstedts Juridik Mervärdesskatt och punktskatter
Judicial Discretion : in European Perspective av Norstedts Juridik Judicial Discretion : in European Perspective
Riskkapital : Private equity och venture capital-investeringar av Norstedts Juridik Riskkapital : Private equity och venture capital-investeringar
Parallellhandel : Konsumtion av immaterialrätt i Europa och USA av Norstedts Juridik Parallellhandel : Konsumtion av immaterialrätt i Europa och USA
Gäldenärens avtal : vid företagsrekonstruktion och konkurs av Norstedts Juridik Gäldenärens avtal : vid företagsrekonstruktion och konkurs
Ansvar vid finansiell rådgivning av Norstedts Juridik Ansvar vid finansiell rådgivning
Bankrörelse : Risker och riskhantering i banker av Norstedts Juridik Bankrörelse : Risker och riskhantering i banker
Juridiska personers borgensåtaganden av Norstedts Juridik Juridiska personers borgensåtaganden
Åtgärder vid immaterialrättsintrång av Norstedts Juridik Åtgärder vid immaterialrättsintrång
Juridikordbok : Svensk-engelsk fackordbok av Norstedts Juridik Juridikordbok : Svensk-engelsk fackordbok
NJA II. Årsbok 2004 : Tidskrift för lagstiftning m.m. av Norstedts Juridik NJA II. Årsbok 2004 : Tidskrift för lagstiftning m.m.
Marknadsdomstolens avgöranden 2004 av Norstedts Juridik Marknadsdomstolens avgöranden 2004
Hembud, förköp och samtycke - överlåtelsebegränsningar i aktiebolagsrätten av Norstedts Juridik Hembud, förköp och samtycke - överlåtelsebegränsningar i aktiebolagsrätten
Förvaltningsprocesslagen m.m. : En kommentar av Norstedts Juridik Förvaltningsprocesslagen m.m. : En kommentar
Copyright : Svensk och internationell upphovsrätt av Norstedts Juridik Copyright : Svensk och internationell upphovsrätt
Festskrift till Ulla Jacobsson av Norstedts Juridik Festskrift till Ulla Jacobsson
Spelet i pyramiderna : om kvinnor och män på jobbet av Norstedts Juridik Spelet i pyramiderna : om kvinnor och män på jobbet
FN-stadgans folkrätt av Norstedts Juridik FN-stadgans folkrätt
Aktieägaravtal av Norstedts Juridik Aktieägaravtal
VA-lagstiftningen : En kommentar av Norstedts Juridik VA-lagstiftningen : En kommentar
Rättegång. Fjärde häftet av Norstedts Juridik Rättegång. Fjärde häftet
Processuell preklusion : Av nya omständigheter eller bevis rörande saken av Norstedts Juridik Processuell preklusion : Av nya omständigheter eller bevis rörande saken
Software Procurement. Nordic Yearbook of Law and Informatics 1992 : Nordisk årsbok i rättsinformatik 1992 av Norstedts Juridik Software Procurement. Nordic Yearbook of Law and Informatics 1992 : Nordisk årsbok i rättsinformatik 1992
Studier i processrätt av Norstedts Juridik Studier i processrätt
Hyresförhandlingslagen : En kommentar av Norstedts Juridik Hyresförhandlingslagen : En kommentar
Inledning till köprätten av Norstedts Juridik Inledning till köprätten
Rättegång. Sjätte häftet av Norstedts Juridik Rättegång. Sjätte häftet
Försäkringsersättning vid skada på egendom av Norstedts Juridik Försäkringsersättning vid skada på egendom
Skuldebrev, växel och check av Norstedts Juridik Skuldebrev, växel och check
Skattebrotten av Norstedts Juridik Skattebrotten
Handelsbolagsrätt av Norstedts Juridik Handelsbolagsrätt
Förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet : En rättssäkerhetsstudie av Norstedts Juridik Förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet : En rättssäkerhetsstudie
Rättslig informationssökning i databaser. Nordisk Årsbok i Rättsinformatik 1994 : Juristens nya verktyg av Norstedts Juridik Rättslig informationssökning i databaser. Nordisk Årsbok i Rättsinformatik 1994 : Juristens nya verktyg
Corporations and Partnerships in Sweden av Norstedts Juridik Corporations and Partnerships in Sweden
Vad är rätt ? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation av Norstedts Juridik Vad är rätt ? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation
Minerallagen med kontinentalsockellagen av Norstedts Juridik Minerallagen med kontinentalsockellagen
Borgen : Förutsättningsfrågor, regressfrågor, konsumentfrågor av Norstedts Juridik Borgen : Förutsättningsfrågor, regressfrågor, konsumentfrågor
Mark- och miljörätt av Norstedts Juridik Mark- och miljörätt
Brottsoffrens rättigheter i brottsmålsprocessen av Norstedts Juridik Brottsoffrens rättigheter i brottsmålsprocessen
Lagen om svenskt medborgarskap : En kommentar av Norstedts Juridik Lagen om svenskt medborgarskap : En kommentar
Ersättning för vård av handikappade barn av Norstedts Juridik Ersättning för vård av handikappade barn
Hemligheter och minnen : Att utreda tillförlitligheten i sexualbrottmål av Norstedts Juridik Hemligheter och minnen : Att utreda tillförlitligheten i sexualbrottmål
Rättegång. Andra häftet av Norstedts Juridik Rättegång. Andra häftet
Ord och handling i svensk miljöpolitik av Norstedts Juridik Ord och handling i svensk miljöpolitik
Votera eller förhandla? : Om den svenska parlamentarismen av Norstedts Juridik Votera eller förhandla? : Om den svenska parlamentarismen
Praktisk personalekonomi : Personalekonomi för ekonomichefer och ekonomi för personalchefer av Norstedts Juridik Praktisk personalekonomi : Personalekonomi för ekonomichefer och ekonomi för personalchefer
Konkurrenslagboken : Svensk konkurrenslagstiftning EG och EES, konkurrensregler. av Norstedts Juridik Konkurrenslagboken : Svensk konkurrenslagstiftning EG och EES, konkurrensregler.
Skolledarboken av Norstedts Juridik Skolledarboken
Klassiska AD-domar : Vägledande rättsfall med kommentarer av Norstedts Juridik Klassiska AD-domar : Vägledande rättsfall med kommentarer
Alkohollagen : En kommentar av Norstedts Juridik Alkohollagen : En kommentar
Fritzes kalender för förskola, skola och fritidshem 2018 / 2019 av Norstedts Juridik Fritzes kalender för förskola, skola och fritidshem 2018 / 2019
Ersättning vid offentliga ingrepp. 2 : Allmänna ersättningsprinciper av Norstedts Juridik Ersättning vid offentliga ingrepp. 2 : Allmänna ersättningsprinciper
Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare av Norstedts Juridik Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare
Svensk juridisk litteratur : 1976-1991 av Norstedts Juridik Svensk juridisk litteratur : 1976-1991
Rättsautomation : Särskilt om statsförvaltningens datorisering av Norstedts Juridik Rättsautomation : Särskilt om statsförvaltningens datorisering
Om handelsbolag och enkla bolag av Norstedts Juridik Om handelsbolag och enkla bolag
HIV-smitta : Straff- och skadeståndsansvar av Norstedts Juridik HIV-smitta : Straff- och skadeståndsansvar
Brott och brottmål av Norstedts Juridik Brott och brottmål
Beskattning av handelsbolag av Norstedts Juridik Beskattning av handelsbolag
Telekommunikationsrätt : Nordisk årsbok i rättsinformatik 1993 av Norstedts Juridik Telekommunikationsrätt : Nordisk årsbok i rättsinformatik 1993
Kunskapsföretaget i ett rättsligt perspektiv av Norstedts Juridik Kunskapsföretaget i ett rättsligt perspektiv
Utvecklingslinjer inom avtalsrätten av Norstedts Juridik Utvecklingslinjer inom avtalsrätten
Lagen om företagsrekonstruktion : En kommentar av Norstedts Juridik Lagen om företagsrekonstruktion : En kommentar
Straffrättens gärningslära av Norstedts Juridik Straffrättens gärningslära
Stiftelselagen : En kommentar av Norstedts Juridik Stiftelselagen : En kommentar
Comparative Law av Norstedts Juridik Comparative Law
Skadeståndsrätt : Några huvudlinjer av Norstedts Juridik Skadeståndsrätt : Några huvudlinjer
Företagshypotek m.m. : En lagkommentar av Norstedts Juridik Företagshypotek m.m. : En lagkommentar
Värdepapperisering : Securitisation av Norstedts Juridik Värdepapperisering : Securitisation
Om företagshypotek av Norstedts Juridik Om företagshypotek
Varumärkens särskiljningsförmåga av Norstedts Juridik Varumärkens särskiljningsförmåga
Konstitutionellt rättighetsskydd : Svensk rätt i ett komparativt perspektiv av Norstedts Juridik Konstitutionellt rättighetsskydd : Svensk rätt i ett komparativt perspektiv
Inledning till associationsrätten av Norstedts Juridik Inledning till associationsrätten
Internationella Joint Ventures : Samriskföretag av Norstedts Juridik Internationella Joint Ventures : Samriskföretag
Medierätten. Nordisk Årsbok i Rättsinformatik 1995 : Nya utvecklingslinjer av Norstedts Juridik Medierätten. Nordisk Årsbok i Rättsinformatik 1995 : Nya utvecklingslinjer
Stiftelsernas rättsliga ställning : Enligt 1994 års stiftelselag av Norstedts Juridik Stiftelsernas rättsliga ställning : Enligt 1994 års stiftelselag
Borgenärens val vid kontraktsbrott : En obligationsrättslig studie av Norstedts Juridik Borgenärens val vid kontraktsbrott : En obligationsrättslig studie
Modern Issues in European Law : Nordic Perspectives Essays in Honour of Lennart Pålsson av Norstedts Juridik Modern Issues in European Law : Nordic Perspectives Essays in Honour of Lennart Pålsson
Makt : En sammanfattning av maktutredningen av Norstedts Juridik Makt : En sammanfattning av maktutredningen
Gäst hos försäkringsöverdomstolen : En professor möter verkligheten av Norstedts Juridik Gäst hos försäkringsöverdomstolen : En professor möter verkligheten
Europaföretaget. CE-märkning av Norstedts Juridik Europaföretaget. CE-märkning
Semesterlagen med kommentarer av Norstedts Juridik Semesterlagen med kommentarer
Medbestämmandelagen : Lagtext med kommentarer av Norstedts Juridik Medbestämmandelagen : Lagtext med kommentarer
Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning : enligt 1951 års konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning av Norstedts Juridik Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning : enligt 1951 års konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning
Om den offentliga sektorn : Vad den ger och vad den tar av Norstedts Juridik Om den offentliga sektorn : Vad den ger och vad den tar
Arbetsmiljölagen - en översikt av Norstedts Juridik Arbetsmiljölagen - en översikt
Sekretessprövning : Handledning för personal inom vård och omsorg av Norstedts Juridik Sekretessprövning : Handledning för personal inom vård och omsorg
Offentlig anställning : Kommentar till nya LOA av Norstedts Juridik Offentlig anställning : Kommentar till nya LOA
Förmyndare, förvaltare och gode män av Norstedts Juridik Förmyndare, förvaltare och gode män
Att förstå EU : Sverige och Europa av Norstedts Juridik Att förstå EU : Sverige och Europa
Beskattning vid formellt och informellt ackord : En undersökning om obestånd vid inkomstbeskattning av Norstedts Juridik Beskattning vid formellt och informellt ackord : En undersökning om obestånd vid inkomstbeskattning
Om stiftelser : Studier över stiftelseinstitutet i svensk rätt av Norstedts Juridik Om stiftelser : Studier över stiftelseinstitutet i svensk rätt
Telekommunikation : - rättsliga aspekter. Nordisk årsbok i rättsinformatik 1996 av Norstedts Juridik Telekommunikation : - rättsliga aspekter. Nordisk årsbok i rättsinformatik 1996
Insiderlagen : En lagkommentar av Norstedts Juridik Insiderlagen : En lagkommentar
Konsumentkrediter : Kommentar till 1992 års konsumentkreditlag av Norstedts Juridik Konsumentkrediter : Kommentar till 1992 års konsumentkreditlag
Europaskolan : Svensk utbildning och det nya Europa av Norstedts Juridik Europaskolan : Svensk utbildning och det nya Europa
Människor - Datateknik - Arbetsliv av Norstedts Juridik Människor - Datateknik - Arbetsliv
Skollagstiftningens grunder : Kommentaren till skollagen. Motiv och praxis av Norstedts Juridik Skollagstiftningens grunder : Kommentaren till skollagen. Motiv och praxis
Gymnasieutbildning : Faktaboken om gymnasieskolan och komvux av Norstedts Juridik Gymnasieutbildning : Faktaboken om gymnasieskolan och komvux
Förmedling och uthyrning av arbetskraft av Norstedts Juridik Förmedling och uthyrning av arbetskraft
Omplacering av Norstedts Juridik Omplacering
Uppskov och reavinst : 1994 års regler för fastigheter och bostadsrätter av Norstedts Juridik Uppskov och reavinst : 1994 års regler för fastigheter och bostadsrätter
EU-boken av Norstedts Juridik EU-boken
Trygghet under omprövning av Norstedts Juridik Trygghet under omprövning
Agenträtt : Kommentar till lagen om handelsagentur m.m. av Norstedts Juridik Agenträtt : Kommentar till lagen om handelsagentur m.m.
Skyddsombudsrätt : Samverkan, ansvar och tillsyn av Norstedts Juridik Skyddsombudsrätt : Samverkan, ansvar och tillsyn
JO om förundersökning och tvångsmedel av Norstedts Juridik JO om förundersökning och tvångsmedel
Arbetsmiljö EU : Direktiv på arbetsmiljöområdet m.m. av Norstedts Juridik Arbetsmiljö EU : Direktiv på arbetsmiljöområdet m.m.
EMU - en vägledning av Norstedts Juridik EMU - en vägledning
Festskrift till Per Olof Bolding av Norstedts Juridik Festskrift till Per Olof Bolding
Festskrift till Jacob W F Sundberg av Norstedts Juridik Festskrift till Jacob W F Sundberg
Nordisk mervärdesskatterätt : behandlingen av utländska företag, varor eller tjänster inom ramen för nationella lagar av Norstedts Juridik Nordisk mervärdesskatterätt : behandlingen av utländska företag, varor eller tjänster inom ramen för nationella lagar
Riskanalys av offerter och kontrakt : Marknadsförings Juridik Teknik Ekonomi Logistik Utbildning av Norstedts Juridik Riskanalys av offerter och kontrakt : Marknadsförings Juridik Teknik Ekonomi Logistik Utbildning
Hemrätt i hyreshuset : En rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens besittningsskydd av Norstedts Juridik Hemrätt i hyreshuset : En rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens besittningsskydd
Proceduren vid EG-domstolarna av Norstedts Juridik Proceduren vid EG-domstolarna
Regelbildning på värdepappersmarknaden av Norstedts Juridik Regelbildning på värdepappersmarknaden
Aktiebolagslagen 6:e och 7:e kap : Aktiekapitalnedsättning och egna aktier av Norstedts Juridik Aktiebolagslagen 6:e och 7:e kap : Aktiekapitalnedsättning och egna aktier
Kommuners lag- och domstolstrots av Norstedts Juridik Kommuners lag- och domstolstrots
Guide till aktiemarknadsrätten av Norstedts Juridik Guide till aktiemarknadsrätten
EG-rätten i nationell rättstillämpning av Norstedts Juridik EG-rätten i nationell rättstillämpning
Standardavtalsrätt av Norstedts Juridik Standardavtalsrätt
Dubbelbeskattningsavtalsrätt av Norstedts Juridik Dubbelbeskattningsavtalsrätt
Löntagarrätt : Reviderad upplaga 1994 av Norstedts Juridik Löntagarrätt : Reviderad upplaga 1994
Försäkringsrätt av Norstedts Juridik Försäkringsrätt
Konkurrensförhållanden av Norstedts Juridik Konkurrensförhållanden
Skadestånd vid avtalsbrott : HD-praxis i Finland av Norstedts Juridik Skadestånd vid avtalsbrott : HD-praxis i Finland
Franchising ur ett konkurrensrättsligt perspektiv av Norstedts Juridik Franchising ur ett konkurrensrättsligt perspektiv
Bidragsbedrägeri av Norstedts Juridik Bidragsbedrägeri
Handel med immaterialrätt av Norstedts Juridik Handel med immaterialrätt
Essays in Honour of Hugo Tiberg, Professor of Maritime Law av Norstedts Juridik Essays in Honour of Hugo Tiberg, Professor of Maritime Law
Lekmän som domare av Norstedts Juridik Lekmän som domare
Nya sociallagarna : Med kommentarer, lagar och författningar som de lyder den 1 januari 2005 av Norstedts Juridik Nya sociallagarna : Med kommentarer, lagar och författningar som de lyder den 1 januari 2005
Köprätt av Norstedts Juridik Köprätt

Hitta fler författare som heter Norstedts eller bläddra fritt bland författare nedan:

Författare A-Ö

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Å
Ä
Ö